PDF draaien?
PDF samenvoegen?
Merge or Rotate a PDF and save?
         Free Counter
Privacy Statement


WebCounter.be verklaart dat zij de Belgische statutaire bepalingen zullen naleven in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijke gegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten hiervan. De Dienstverleners verbinden zich er meer in het bijzonder toe om deze bepalingen na te leven bij het verzamelen en verwerken van gegevens in verband met Leden en Klanten. Persoonlijke gegevens in verband met deze Leden en Klanten worden opgeslagen in één of meer gegevensbestanden van WebCounter.be.

Leden en Klanten hebben het recht om toegang te krijgen tot de opgeslagen gegevens en deze te wijzigen. Zij kunnen bijkomende informatie verkrijgen van het Register voor de Verwerking van Persoonsgegevens dat toegankelijk is bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Leden en Klanten kunnen, bij hun inschrijving en op eender welk ogenblik daarna, ervoor opteren dat hun persoonlijke gegevens niet voor doelinden van rechtstreekse marketing ('Direct Marketing') gebruikt worden. Hiervoor versturen zij, zonder dat hen kosten aangerekend worden, een e-mailbericht naar info@webcounter.be. Leden of Klanten krijgen ook de kans om geen e-mailberichten met publiciteit meer te ontvangen door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en een e-mailbericht te versturen naar info@webcounter.be.

PRIVACY STATEMENT

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

De website bevat advertenties die worden aangeleverd door het bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Door het gebruik van deze website stemt u in met het privacybeleid van Google AdSense.

DoubleClick DART-cookie

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als gebruikers de website van een AdSense-uitgever bezoeken en een advertentie weergeven of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen de advertenties op hun sites en op internet beter weer te geven en te beheren

terug naar de indexpagina

Copyright © 2009 Business Interfacing Belgium - All rights reserved. Please read our Privacy Policy.